Sidan är inte längre den officiella sidan för Landsbygdspartiet oberoende.

Domänen ägs av mig Anders Carlsson som var initiativtagare till att Landsbygdsdemokraterna bildades och efter förhandlingar med olika parter sedan bytt namn till Landsbygdspartiet oberoende.  Jag har varit villig att utan någon kostnad låta domänen tillfalla LPo med tillägget, att om partiet upphör ska domänen lämnas tillbaka till mig. Och om domänen inte lämnades tillbaka då partiet upphört, så skulle ett vite utgå som indexuppräknas. 

Jag kommer lite senare under historia dels rätta det som redan nu finns där då den innehåller ganska många fel. Jag kommer också att skriva min version av vad som hänt. Inte många som ges den möjligheten, vilket jag tackar för. I övrigt kommer sidan att ligga kvar tillsvidare.

Landsbygdens folk behöver ett parti som lyssnar till dess väljare,
därför har vi bildat Landsbygdspartiet oberoende.

Landsbygdspartiet oberoende LPo är ett parti för alla människor som bor och lever sina liv på landsbygden, i jordbruks- och skogsbygd, äldre stationssamhällen, bruksorter, kyrkbyar och andra orter med nära landsbygdsanknytning. Mer än en fjärdedel av rikets medborgare bor på landsbygden. Grunden för Landsbygdspartiets politik är alla människors lika värde och rättigheter.

Landsbygdspartiets idéologi utgår från kärleken till landsbygden samt tron på att landsbygden med tillhörande småbyar, småsamhällen och småstäder som helhet erbjuder en bättre livsmiljö för människor än vad storstäderna gör. Landsbygdspartiet vill därför bidra till ett bättre samhälle genom att ge människor en ökad möjlighet att bo, verka och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö.

Landsbygdspartiets uppgift är därför att i Riksdagen bevaka och företräda landsbygdens och småorternas intressen i förhållande till storstäder och centraliseringskrafter. På det kommunala planet är partiets uppgift att på samma sätt gentemot centralorterna bevaka och företräda den omgivande landsbygdens och kransorternas intressen.

Landsbygdspartiet oberoende – partiet för landsbygden.      Anmäl ditt intresse. Stöd oss.

Partiets hörnstenar i arbetet för att bevara och utveckla en levande landsbygd ska vara:

-skapa framtidstro genom utveckling
-utveckla företagande och service
-utveckla demokrati och möjligheter att påverka
-bevara traditioner och kulturarv


Läs mer…